Rieka Hornád - Diel 5

Popis dielu

Má niečo spoločné  Hornád a letisko, začiatočná zastávka tohto dielu? Nuž, aj voda aj vzduch sú tekutiny, budeme teda s fyzikom nielen dumať o hustote a napríklad i o tom, koľko útržkov papiera unesie héliový balón, ale skočíme si aj s padákom. S hliadkou sa v tomto dieli dotkneme aj histórie a s historikom navštívime vežu kostola z roku 1255, prvky gotického slohu a rozoberieme dôvody toho, prečo nejaké sídlo - dedina alebo mesto - niekedy zanikne a obyvatelia sa musia presunúť a hľadať lepšie podmienky.

Účinkujúci

fyzik

Kúzelná fyzika

Mgr. Michal Figura

inštruktor

Tomáš Hrebeňár

inštruktor

Ivan Chlebovec

historik

Múzeum SNV

Mgr. Miro Števík

Partneri a podporovatelia

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Obrázok - hornad/thumbnail_e5s1.png

hliadka Hliadka

ZŠ Spišský Štiavnik & ZŠ ul. Kožuchova SNV

obsah Obsah dielu

 

00:37 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Hustota látok


 

02:41 | Spišský Štvrtok | Telesná výchova

Príprava na zoskok z lietadla


 

04:21 | Spišský Štvrtok | Telesná výchova

Zoskok z lietadla


 

04:21 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Voľný pád


 

06:13 | Spišský Štvrtok | Telesná výchova

Splav Hornádu


 

08:04 | Spišský Štvrtok | Chémia

Odber vzorky vody


 

08:04 | Spišský Štvrtok | Biológia

Odber vzorky vody


 

08:29 | Spišský Štvrtok | Dejepis

Zaniknutá dedina Miloj


 

16:47 | Spišský Štvrtok | Telesná výchova

Splav Hornádu


stiahnut Metodická pomôcka


Map