Účinkujúci

Príbeh rieky Hornád

RNDr. Beáta Szilardová


hydrobiologička

Ing. Michal Danko, PhD.


hydrológ

Justína Bukovinová


pamätníčka

RNDr. Pavol Rapavý


astronóm

Michal Kikta


automechanik

Mgr. Bronislava Voleková, PhD.


mineralologička

RNDr. Ivona Kautmanová


mykologička

Ing. Tomáš Dražil, PhD.


riaditeľ NP

RNDr. Anna Leskovjanská


botanička

Mgr. Ľuboš Grajcár


inštruktor

Mgr. Michal Figura


fyzik

Ing. Viera Lichvárová


technologička

Ing. Ivan Starinský


výrobný riaditeľ

Tomáš Hrebeňár


inštruktor

Ivan Chlebovec


inštruktor

Mgr. Miro Števík


historik

Mgr. Michal Haring


ochranár

MSc. Branislav Endel


entomológ

Ing. Ján Šimko


pamätník

Elena Vojčíková


pamätníčka

Ing. Marta Hrešová


batrachologička

Mgr. Lukáš Patera


historik

Vladimír Repasský


aktivista

RNDr. Karol Weiss, PhD.


geograf

Matej Bajs


pamätník

Jozef Farkaš


zvárač

Blanka Čechová


zakladateľka múzea

Ing. Anna Gibalová


chemička

Dr.h.c.prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.


zakladateľ múzea

RNDr. Gréta Nusová, PhD.


zoologička

Mgr. Martina Gregorek


aktivistka

Ing. Róbert Gregorek


botanik

Juraj Tabiczký


pamätník

RNDr. Monika Orvošová, PhD.


mineralologička

Gabriel Lešinský


jaskyniar

Mgr. Barbora Kyzeková


botanička

Príbeh rieky Poprad

PaedDr. Alžbeta Sniezko


historička

Mgr. Michal Figura


fyzik

RNDr. Ján Madarás, PhD.


geológ

Mgr.art. Róbert Kočan


fotograf

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.


kunsthistorička

Ivan Akimov


vedúci tanečného súboru Kesaj tchave

Mgr. Alena Váradyová


pedagogička

Mgr. Lucia Bielaková


správkyňa Petzvalovho múzea

Katarína Slavičková


riaditeľka knižnice

Mgr. Pavol Minarčák, PhD.


archeológ

Mgr. Lukáš Svoboda


riadiaci letovej prevádzky

Mgr. Aneta Žugecová


aktivistka

Ing. Michal Danko, PhD.


hydrológ

Mgr. Rastislav Mačura


meteorológ

Pavol Kráľ


potápač

Bc. Pavel Hric


riadiaci letovej prevádzky

Marián Lukačko


sonder amatér

Mgr. Anna Pribullová, PhD.


meteorologička

MUDr. Václav Kurej


lekár

Ing. Petr Kontura


pilot

Tomáš Sisák


pilot

Ing. Mária Omastová, DrSc.


chemicka

Oľga Pastrnákova


správkyňa Batizovskej izby

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.


etnografka SL

Pavel Pavelčík


goralský spevák

Ján Habiňák


goralský spevák

Anna Chudíková


pamätníčka

Anna Bondrová


pamätníčka

Mgr. Matej Hrabovský


psychológ

MUDr. Bohuslav Kendra


primár

Ing. Michal Wiezik, PhD.


ekológ