Všeobecné vyhlásenie

Vitajte na "Príbeh rieky", ekologicko-vzdelávací projekte pre žiakov, učiteľov a rodičov, ktorý je súčasťou spoločnosti TVORenie OZ
Prezeraním internetovej stránky https://www.pribehrieky.sk alebo https://www.pribehrieky.eu (ďalej len "Príbeh rieky") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti TVORenie OZ a projektu "Príbeh rieky". Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. TVORenie OZ zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

TVORenie OZ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom TVORenie OZ alebo tretích strán zmluvne viazaných s TVORenie OZ. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom TVORenie OZ.

"Príbeh rieky" je zameraný na hlboké porozumenie prírodných javov, ktoré nás všetkých spájajú. Náš projekt ponúka priamy kontakt s rôznymi kritickými stavmi a prírodnými javmi prostredníctvom dobrodružstva a vlastnej empirickej skúsenosti. Naším cieľom je pomôcť žiakom nájsť motiváciu a radosť v nasávaní a aplikovaní nových poznatkov.

Ak máte otázky, pripomienky alebo návrhy, neváhajte nám napísať na mail@pribehrieky.sk .

Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na vašu návštevu!