Spoznaj

Príbeh Rieky

Čo je to Príbeh rieky?

Ekologicko-vzdelávací projekt pre žiakov, učiteľov a rodičov.

Jednou z vecí, ktorá nás spája naprieč hranicami okresov, kultúrnych návykov, no málo si ju všímame, je aj voda. Bez ohľadu na naše túžby na nás prší, pramení pod nohami, jej molekuly sa zlievajú. Prostredníctvom nej v Príbehu rieky odhaľujeme dôležitosť toho, čo len tak tečie popri nás. Príbeh rieky záživnou, kreatívnou a zrozumiteľnou formou oslovuje mladých ľudí a pomáha im poskladať si z mozaiky rôznych informácií celistvejší náhľad na prostredie okolo seba

O nas

Epizódy

Diel 8

Príbeh rieky Poprad

Poprad je európska rieka, ktorá je v porovnaní s ostatnými slovenskými riekami výnimočná tým, že tečie na sever, do Baltského mora. Príbeh rieky Poprad nás zavedie na horské chodníky, kadiaľ putujeme až k tatranským plesám, aby sme sa s hydrológom porozprávali o tom ako táto rieka vzniká. Tatry nám prinesú aj tému bezpečnosti, ktorú bližšie preberieme so záchranármi na letisku. Čo myslíte? Zoberú nás nad oblaky? A viete prečo sa vrtuľník udrží vo vzduchu? V povodí rieky budeme hľadať aj mozog neandertálca, pardón, neandertálkyne, triediť odpad s odborníčkou na plasty a s geológom budeme cestovať nielen po krajine, ale aj v čase. Putovanie po rieke Poprad prinesie pohľad na rôzne dôležité historické udalosti, o ktorých sa porozprávame s historičkou nielen vo vlaku do Kežmarku. Ponoríme sa spoločne nielen do zaujímavých tém, ale aj do liečivej vody. Inšpirujeme vás k založeniu vlastnej cestovnej kancelárie? Tá naša vás možno zoberieme do vesmíru! Neveríte? Tak sledujte! Tvorivý, dobrodružný, plný zaujímavých odborníkov, tém a tipov! Taký je Príbeh rieky Poprad. Plavte sa s nami.

Diel 1

Príbeh rieky Hornád

Kde začína rieka? S našou žiackou hliadkou a s hydrológom Michalom sa zamyslíme nad kolobehom vody v prírode, vyberieme sa hľadať prameň Hornádu a porovnáme, na ktorom type pôdy lepšie vsakuje voda do zeme a ako funguje zrážkomer. S hydrobiologičkou Beátou odoberieme vzorku vody z rieky na rozbor, aby sme zistili, či nie je znečistená. Viete si predstaviť fungovať bez vodovodu? Pamätníčka Justína spomína, ako vodu kedysi nosili domov vo vedrách aj ako inak využívali blízkosť rieky. A môžeme vidieť za jasnej noci aj Jupiter? Astronóm nám povie o svetelnom znečistení a možno aj tom, ako to vie zmiasť napríklad také korytnačky.

Diel 14 [HU]

Príbeh rieky Hornád

V tejto časti deti hrali v lese. Keď stretli Floru, tá im rozprávala o dôležitosti zachovávania vody v lesoch. Spoločne postavili maketu, kde simulovali povodeň. Potom Flora ukázala prírodné priehrady vytvorené na potokoch v lesoch, ktoré udržiavajú vodu. Potom spoločne postavili profesionálnu priehradu iba z materiálov, ktoré sa v lese nachádzajú.

Diel 13 [HU]

Príbeh rieky Hornád

V letný deň sa tri veselé deti hrali na brehu rieky Hornád. Vymysleli, že by chceli rybárčiť. Spoločne sa rozhodli a vyrobili si vlastné rybárske prúty. Práve vtedy prišiel pán Geza, rybár, a prísne sa ich opýtal, či majú povolenie na rybolov.

Diel 5

Príbeh rieky Hornád

Má niečo spoločné Hornád a letisko, začiatočná zastávka tohto dielu? Nuž, aj voda aj vzduch sú tekutiny, budeme teda s fyzikom nielen dumať o hustote a napríklad i o tom, koľko útržkov papiera unesie héliový balón, ale skočíme si aj s padákom. S hliadkou sa v tomto dieli dotkneme aj histórie a s historikom navštívime vežu kostola z roku 1255, prvky gotického slohu a rozoberieme dôvody toho, prečo nejaké sídlo - dedina alebo mesto - niekedy zanikne a obyvatelia sa musia presunúť a hľadať lepšie podmienky.

Diel 9

Príbeh rieky Hornád

Pamätník ujo Bajs začal robiť v bani, keď mal 17. Ako na to spomína a aké najčastejšie zdravotné problémy mali baníci? S geografom Karolom pôjdeme do štôlne a vydolujeme si pyrit - síru a meď - na ktorého rozoznanie od zlata si poradíme jednoduchú skúšku. Je baníctvo dôležité aj dnes alebo prevažujú jeho nepriaznivé ekologické dopady? Pyrit roztavíme so zváračom pri vyše 1000 stupňoch a v izbe tradícii Heimatstube sa stretneme so zakladateľkou tohto múzea, Blankou, ktorá pútavo priblíži históriu rozvoja baníctva i života predkov v tejto oblasti. Neobídeme ani miestnu archaickú nemčinu - starú mantáčtinu a to, prečo má slávnostná banícka uniforma 29 gombíkov.

Map

O čom je náš príbeh?


V spolupráci s RTVS reagujeme na krízu percepcie a svet nasiaknutý dezinformáciami vytváraním pútavého audiovizuálneho obsahu, ktorý prináša hmatateľnú skúsenosti pre tzv. žiacke hliadky.
Ich sprievodcami sú vedkyne, aktivisti či pamätníci, ktorí približujú pestrú škálu javov v jednotlivých úsekoch v rámci povodia riek. Žiaci tak majú možnosť vyskúšať si vedeckú prácu (nielen) v teréne, inšpirovať sa zaujímavými občianskymi iniciatívami, príbehmi pamätníkov či stretnúť tvorivých ľudí.
Tým podporujeme ich vnímavosť, empatiu k sebe navzájom, k okoliu i k dejom vôkol.
Súčasťou jednotlivých dielov televízneho seriálu sú metodické listy, ktoré rozširujú možnosti pri výučbe v školách a zároveň podnecujú k hravému a aktívnemu využívaniu lokálneho obsahu.

Prečo?
Zaujímame sa o to, akou formou sa nová generácia vzdeláva, a aké podmienky majú a mali by mať tí a tie, ktoré im tieto vedomosti podávajú. Lebo aj my všetci sme súčasťou toho, ako sa tento príbeh vzdelávania ďalej rozvodní.

Pomôcť učiteľom a učiteľkám s časťou prípravy na hodinu.

Rozšíriť ich možnosti pri výučbe, a to aj s využívaním lokálneho obsahu.

Priniesť žiakom a žiačkám inú, pútavú formu vzdelávania a možnosť stotožniť sa s členmi a členkami 3- člennej žiackej posádky.

Podporiť vzájomnú spoluprácu a solidaritu - hliadky riešia problémy, robia experimenty i merania, a pritom všetkom spolupracujú.

Popularizovať vedecký naratív, občiansky aktivizmus a podporiť zvedavosť u mladých ľudí.

Partneri

Nadácia SPP

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Ďakujeme

Už po zhliadnutí niekoľkých dielov seriálu vo vysielaní RTVS, mi tento projekt prišiel zaujímavý. Z pohľadu učiteľa si želám, aby takýchto projektov bolo stále viac a aby práve tento spôsob vyučovania nadchol jeho divákov v akomkoľvek veku. Budem sa tešiť na ďalšiu sériu a čarovnú plavbu riekou Poprad a rozšírené možnosti využitia tohto skvelého projektu.

Miroslava ČOPOVÁ, učiteľka, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

Výborné, páči sa mi systém od prameňa po toku. Viem si predstaviť využívať tento seriál na vyučovaní, geografie, regionálnej výchovy, prírodopisu, ekológie a mnohých ďalších. Veľa medzi predmetových vzťahov. Pre deti je zaujímavé, že sprevádzajú deti. Veľa som sa naučila aj ja sama. Páčia sa mi, že sa deti stretávajú s predstaviteľmi profesií, ktoré sú pre ne neznáme. Atraktívne pre deti je to aj vďaka „adrenalínovým“ športom ktoré tam deti robia – splavovanie, lezenie, jaskyniarstvo, zoskoky padákom. Významné aj z hľadiska rozvoja povedomia detí, ktoré miesta navštíviť a čo ich tam čaká.

Katarína PEKÁROVÁ, učiteľka - OA Prievidza

Považujem za úžasnú ideu, spájať teoretické vedomosti geografie či biológie s reálnou praxou a putovaním po živej prírode. Zaujímavé je tiež približovanie historického prepojenia Hornádu s činnosťou človeka. Vysvetlenie toho ako aktivita ľudí ovplyvňuje a často ničí prirodzené biorytmy, a teda i samotné lokálne biómy je veľmi dôležitým aspektom vzdelávania mladistvých. Za prínosné považujem tiež to, že sa diváci dozvedia aj o práci odborníkov. Myslím, že tento projekt je perfektná didaktická pomôcka a tiež približuje širokej verejnosti “život” prírody. Z dokumentárneho seriálu som sa dozvedel veľké množstvo informácii z pestrej palety vied a oborov.

Tomáš PECHO, študent, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš