Rieka Hornád - Diel 10

Popis dielu

Tentokrát odoberieme vzorku zo Smolníckeho potoka na chemickú analýzu.
Pri prítoku z bane je totiž voda oranžová a chceme zistiť, čo obsahuje a či nám vodu tento prítok neznečisťuje a neokysľuje. Pomôže nám s tým analytická chemička Anka a tiež jeden veľmi špeciálny prístroj. V laboratóriu však budeme merať aj pH džúsu či citrónu prírodnou cestou - výluhom z červenej kapusty! A existuje nejaké štvrté skupenstvo?
Na zuby sa pozrieme kríčkovej medi v múzeu a možno pri ďalšom splave nájdeme aj raka riečneho, ak budeme mať šťastie.

Účinkujúci

chemička

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Ing. Anna Gibalová

zakladateľ múzea

TUKE

Dr.h.c.prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

Partneri a podporovatelia

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Obrázok - hornad/thumbnail_e10s1.png

hliadka Hliadka

ZŠ Smolník

obsah Obsah dielu

 

00:37 | Krompachy | Chémia

Odber vzorky vody


 

04:20 | Krompachy | Chémia

Kríčková meď


 

05:56 | Krompachy | Dejepis

Ošliador


 

06:51 | Krompachy | Dejepis

Mince v Smolníku


 

07:49 | Kluknava | Telesná výchova

Splav Hornádu


 

09:31 | Kluknava | Biológia

Chytanie rakov


 

10:01 | Spišský Štvrtok | Chémia

Chemický rozbor vody


stiahnut Metodická pomôcka


Map