Vyhľadali sme pre teba tieto diely

Diel 1

Príbeh rieky Hornád

Kde začína rieka? S našou žiackou hliadkou a s hydrológom Michalom sa zamyslíme nad kolobehom vody v prírode, vyberieme sa hľadať prameň Hornádu a porovnáme, na ktorom type pôdy lepšie vsakuje voda do zeme a ako funguje zrážkomer. S hydrobiologičkou Beátou odoberieme vzorku vody z rieky na rozbor, aby sme zistili, či nie je znečistená. Viete si predstaviť fungovať bez vodovodu? Pamätníčka Justína spomína, ako vodu kedysi nosili domov vo vedrách aj ako inak využívali blízkosť rieky. A môžeme vidieť za jasnej noci aj Jupiter? Astronóm nám povie o svetelnom znečistení a možno aj tom, ako to vie zmiasť napríklad také korytnačky.

# Geografia

Diel 3

Príbeh rieky Hornád

Ešte predtým, než budeme liezť na skale a vychutnávať pohľad z Tomašovského výhľadu, s riaditeľom NP Slovenský raj sa v najvyššom 5. stupni ochrany pozhovárame biodiverzite, a či je možné, aby na jednom metri štvorcovom rástlo až 54 druhov rastlín a prečo sú dobré rebríky, ktoré vidíte v Slovenskom raji. Spravíme botanický monitoring (aj pomocou metra a klinca) a botaničky sa spýtame, či je ťažké pamätať si tri tisíc druhov latinských názvov. Začneme splavovať Prielom Hornádu a s horolezcom a geológom deň zakončíme debatou o tom, ako vznikli okolité kopce a tvarovali sa kaňony a doliny, a či tu naozaj bol kedysi oceán.

# Geografia

Diel 11

Príbeh rieky Hornád

Dnešná hliadka bude preskúmavať okolie vodnej nádrže Ružín. Od jaskynného prieskumníka Gabiho sa dozvieme o objavovaní chodieb aj o tom, ako súvisí zmenšený otvor do jaskyne a jazvec. Jaskyňa rozhodne nie je len tmavá diera a kvaple, je to aj hornina a machorasty na jej povrchu, preto sa naša hliadka porozpráva s mineralologičkou o takzvaných jurských vápencoch (z čias dinosaurov) a ako sa vlastne dokáže v stalagmite zachovať informácia o tom, aké zrážky sme tu mali pred 100 tisíc rokmi. S analytickou chemičkou si pri experimente porovnáme, čo spraví kyslý dážď s vápencom a čo so žulou. A vie vyrásť z bukvice, ktorú do jaskyne donesie kuna, strom? Čo sú autotrofné organizmy? To si preberieme s botaničkou Barborou. A možno si budeme v tichu jaskyne počuť aj vlastné srdce.

# Geografia