Rieka Hornád - Diel 4

Popis dielu

Čo sa deje s vodou po spláchnutí záchoda? A čo všetko zas v takej mechanicko-biologickej čističke odpadových vôd? Naša hliadka uvidí na vlastné oči, ako môžu mikroorgnanizmy pomáhať pri čistení vody, aj ako je možné čerpať vodu “zdola hore”. Môžu v tom mať prsty takzvané Archimedove skrutky?
Budeme stáť na skládke odpadu, kde nám fyzik ukáže, ako ľahko a prečo sa môže vznietiť fľaša s vodou a spôsobiť požiar, aj že skládka môže vyzerať ako zelený kopec. Môžete si zatiaľ tipnúť, koľko ton odpadu sa denne prinesie na skládku v Spišskej Novej Vsi, a ako môžeme svojim pričinením toto číslo zmeniť.

Účinkujúci

fyzik

Kúzelná fyzika

Mgr. Michal Figura

technologička

Ing. Viera Lichvárová

výrobný riaditeľ

Ing. Ivan Starinský

Partneri a podporovatelia

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Obrázok - hornad/thumbnail_e4s1.png

hliadka Hliadka

ZŠ Spišský Štiavnik & ZŠ ul. Kožuchova SNV

obsah Obsah dielu

 

00:37 | Spišský Štvrtok | Ekológia

Čistička odpadových vôd


 

04:12 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Hustota


 

04:31 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Gravitácia


 

05:32 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Archimedova skrutka


 

08:12 | Spišský Štvrtok | Biológia

Nádrže biologického čistenia


 

09:05 | Spišský Štvrtok | Biológia

Nitrifikácia


 

09:05 | Spišský Štvrtok | Chémia

Nitrifikácia


 

09:50 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Hustota


 

11:16 | Spišský Štvrtok | Ekológia

Skládka odpadov


 

11:16 | Spišský Štvrtok | Fyzika

Samovznietenie skládky


 

13:35 | Spišský Štvrtok | Ekológia

Rekultivovaná skládka odpadov


stiahnut Metodická pomôcka


Map