Rieka Hornád - Diel 3

Popis dielu

Ešte predtým, než budeme liezť na skale a vychutnávať pohľad z Tomašovského výhľadu,
s riaditeľom NP Slovenský raj sa v najvyššom 5. stupni ochrany pozhovárame biodiverzite, a či je možné, aby na jednom metri štvorcovom rástlo až 54 druhov rastlín a prečo sú dobré rebríky, ktoré vidíte v Slovenskom raji. Spravíme botanický monitoring (aj pomocou metra a klinca) a botaničky sa spýtame, či je ťažké pamätať si tri tisíc druhov latinských názvov. Začneme splavovať Prielom Hornádu a s horolezcom a geológom deň zakončíme debatou o tom, ako vznikli okolité kopce a tvarovali sa kaňony a doliny, a či tu naozaj bol kedysi oceán.

Účinkujúci

riaditeľ NP

NP Slovenský raj

Ing. Tomáš Dražil, PhD.

Partneri a podporovatelia

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Obrázok - hornad/thumbnail_e3s1.png

hliadka Hliadka

ZŠ Spišské Bystré & ZŠ Spišský Štiavnik

obsah Obsah dielu

 

00:37 | Spišský Štiavnik | Geografia

Slovenský raj


 

01:00 | Spišský Štiavnik | Biológia

Biodiverzita v Slovenskom raji


 

01:52 | Spišský Štiavnik | Biológia

Netýkavka


 

04:01 | Spišský Štiavnik | Geológia

Význam rebríkov v Slovenskom raji


 

05:45 | Spišský Štiavnik | Biológia

Monitoring rastlín


 

09:56 | Spišský Štiavnik | Telesná výchova

Splavovanie Hornádu


 

12:39 | Spišský Štiavnik | Telesná výchova

Horolezectvo


 

13:11 | Spišský Štiavnik | Geológia

Tvarovanie Slovenského raja


 

18:06 | Spišský Štiavnik | Geológia

Erózia hornín


stiahnut Metodická pomôcka


Map