Rieka Hornád - Diel 1

Popis dielu

Kde začína rieka?  


S našou žiackou hliadkou a s hydrológom Michalom sa zamyslíme nad kolobehom vody v prírode, vyberieme sa hľadať prameň Hornádu a porovnáme, na ktorom type pôdy lepšie vsakuje voda do zeme a ako funguje zrážkomer. S hydrobiologičkou Beátou odoberieme vzorku vody z rieky na rozbor, aby sme zistili, či nie je znečistená.
Viete si predstaviť fungovať bez vodovodu? Pamätníčka Justína spomína, ako vodu kedysi nosili domov vo vedrách aj ako inak využívali blízkosť rieky. A môžeme vidieť za jasnej noci aj Jupiter? Astronóm nám povie o svetelnom znečistení a možno aj tom, ako to vie zmiasť napríklad také korytnačky.

Účinkujúci

hydrobiologička

RNDr. Beáta Szilardová

hydrológ

Ústav hydrológie SAV

Ing. Michal Danko, PhD.

pamätníčka

Justína Bukovinová

astronóm

Hvezdáreň Rimavská Sobota

RNDr. Pavol Rapavý

Partneri a podporovatelia

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Obrázok - hornad/thumbnail_e1s1.png

hliadka Hliadka

ZŠ Vikartovce

obsah Obsah dielu

 

00:37 | Vikartovce | Fyzika

Kolobeh vody


 

02:20 | Vikartovce | Geografia

Pramenisko Hornádu


 

03:54 | Vikartovce | Chémia

Odber vzorky vody


 

03:54 | Vikartovce | Biológia

Odber vzorky vody


 

06:29 | Vikartovce | Fyzika

Meranie zrážok


 

08:09 | Vikartovce | Geológia

Vsakovanie do pôdy


 

10:02 | Vikartovce | Fyzika

Prietok vody


 

10:20 | Vikartovce | Fyzika

Prietok vody


 

10:44 | Vikartovce | Fyzika

Prietok vody


 

11:32 | Vikartovce | Dejepis

Pamätníčka


 

11:47 | Vikartovce | Dejepis

Pamätníčka


 

12:30 | Vikartovce | Dejepis

Pamätníčka


 

12:57 | Vikartovce | Pracovné vyučovanie

Čistenie odrážok


 

14:10 | Vikartovce | Geografia

Pokus s fľaškou


 

14:53 | Vikartovce | Astronómia

Poloha hviezd


 

15:39 | Vikartovce | Astronómia

Svetelné znečistenie


 

17:30 | Vikartovce | Biológia

Navigácia korytnačiek za svetlom


stiahnut Metodická pomôcka


Map