Rieka Hornád - Diel 11

Popis dielu

Dnešná hliadka bude preskúmavať okolie vodnej nádrže Ružín. Od jaskynného prieskumníka Gabiho sa dozvieme o objavovaní chodieb aj o tom, ako súvisí zmenšený otvor do jaskyne a jazvec. Jaskyňa rozhodne nie je len tmavá diera a kvaple, je to aj hornina a machorasty na jej povrchu, preto sa naša hliadka porozpráva s mineralologičkou o takzvaných jurských vápencoch (z čias dinosaurov) a ako sa vlastne dokáže v stalagmite zachovať informácia o tom, aké zrážky sme tu mali pred 100 tisíc rokmi. S analytickou chemičkou si pri experimente porovnáme, čo spraví kyslý dážď s vápencom a čo so žulou. A vie vyrásť z bukvice, ktorú do jaskyne donesie kuna, strom? Čo sú autotrofné organizmy? To si preberieme s botaničkou Barborou.
A možno si budeme v tichu jaskyne počuť aj vlastné srdce.

Účinkujúci

mineralologička

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

RNDr. Monika Orvošová, PhD.

jaskyniar

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Gabriel Lešinský

botanička

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Mgr. Barbora Kyzeková

Partneri a podporovatelia

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Obrázok - hornad/thumbnail_e11s1.png

hliadka Hliadka

ZŠ Smolník & ZŠ Kysak

obsah Obsah dielu

 

00:37 | Smolník | Geografia

Jaskyniarstvo


 

05:54 | Smolník | Geografia

Mineralógia


 

08:16 | Spišský Štvrtok | Chémia

Simulácia kyslého dažďa


 

09:47 | Smolník | Biológia

Salamandra škvrnitá


 

11:14 | Smolník | Biológia

Fotosyntéza


 

13:27 | Smolník | Geografia

Kvapľová výzdoba jaskýň


 

15:42 | Smolník | Geografia

Objavovanie jaskýň


 

16:54 | Smolník | Biológia

Kosť


stiahnut Metodická pomôcka


Map